Instal·lacions Residencials

Projecte Serreta Particular

Descripció del projecte

Instal·lació d’autoconsum de 5,40 kWp en un habitatge rural de Montfort (Alacant) amb mòduls solars Canadian Solar de tecnologia de cèl·lula monocristalina PERC Multi BusBar amb rendiment del 20,1% i inversor Huawei SUN2000-6KTL-L1 de potència màxima de sortida 6 kWn i un rendiment del 98,4%, que permet un aprofitament fantàstic de la generació solar elèctrica. Aquest espectacular inversor permet la connexió de optimizadores SUN2000-450W-P que redueixen les pèrdues per projeccions d’ombres en cas de ser necessari.

Dades del projecte

Direcció del projecte: Montfort
Tipus d’instal·lació: Residencial
Tipus de projecte: Autoconsum amb excedents
Potència Instal·lada: 5,40 kWp
Estalvi anual: 1.228,43 €
Energia autoconsumida: 85,40%

Resultats

La instal·lació dels 12 mòduls generarà una producció anual de 8.658 kWh amb un rendiment del 60,2%. L’energia no consumida per la instal·lació serà abocada a la xarxa de distribució de la companyia i tindran una compensació econòmica en la factura del client.